Om Sudoku

På denne side vil du snart kunne læse om Sudoku, og hvad det er for en størrelse. Indtil videre kan du dog finde en guide, som kan hjælpe dig til at forstå, hvordan en Sudoku løses.

Sudoku Guide

En Sudoku indeholder 9 rækker, 9 kolonner, og er opdelt i 9 bokse, med hver 9 felter. De 9 felter i hver boks skal indeholde tallene fra 1 til 9. Hvert tal må kun forekomme en gang i hver boks, række og kolonne. I nogle felter står der allerede tal, og du kan ved hjælp af de eksisterende tal finde ud af hvilke, tal der skal stå i de tomme felter.
I eksemplet nedenfor ses det, at der i feltet nederst til højre i den midterste boks kun kan stå 4. Det eksisterende 4-tal i boksen til højre udelukker nemlig flere 4-taller i den række, mens 4-tallet i boksen ovenfor udelukker, at der kan stå flere 4-taller i den kolonne. Da hver boks skal indeholde hvert tal fra 1-9, og samme tal kun må stå en gang i hver række og kolonne, er feltet nederst til højre derfor det eneste sted 4-tallet kan stå i den midterste boks.


Sudoku
Fortsæt efter samme fremgangsmåde indtil du har løst hele sudoku’en. Husk at du ikke kan gætte dig frem til en løsning, da en Sudoku kun har en løsning, og gætter du derfor forkert bare en gang, vil det være umuligt at løse sudokuen.

Hvis du vil læse lidt om spillemaskinens historie, så følg dette link: Spillemaskinens historie

Fortsæt
0 Varer


Kryds og Tværs
Kryds og Tværs, Krydsord og Sudoku på Krydsen.dk - opret bruger

Information om casinoer og spillermaskinernes historie.